TAPWORKS minkštinimo filtrai

Vandens nugeležinimo filtrai Tapworks
www.tapworks.lt

  • Elektroninis filtro valdymo vožtuvas.
  • LCD ekranas valdymo vožtuve.
  • Pastoviai rodomas pratekančio vandens kiekis.
  • Filtro regeneracija priklauso nuo suvartoto vandens kiekio.
  • Nuolatinė darbo parametrų kontrolė (kontrolei galime naudoti modemo jungtis EASE/ESP).
  • Nutrūkus elektros tiekimui, nustatymai atmintyje išlieka iki 24 val.
  • Proporcinė minkštinimo dervos regeneracija (priklausomai nuo užterštumo lygio).
  • Žemi eksploatacijos kaštai (sumažintas regeneracijai reikalingas vandens ir druskos kiekis).
TAP11ED TAP17ED TAP30ED TAP70ED
Užpildo kiekis (dm³) 11 17 25 60
Maksimalus momentinis vandens pralaidumas (vanduo buitinėms reikmėms ir šaldymo įrangai) (m³/h) 1,6 1,8 2,5 5,0
Vidutinis filtro našumas (m³x°f) 70 125 180 395
Maksimalus susumuotas geležies Fe++ ir mangano Mn++ kiekis (mg/l) iki 2,2 mg/l, daugiau- be pašalinimo garantijos
Regeneracijos inicijavimas Pagal vandens kiekį prognozuojant sunaudojimą
Priverstinė regeneracija
Regeneracijos būdas Atbulinis praplovimas
Druskos tirpalo ruošimas Tirpalas ruošiamas iš minkšto vandens
Druskos sunaudojimas vienai regeneracijai (kg) 1,7 4,0 4,5 9,0
Druska reikalinga regeneracijai Druska supresuota tabletėmis
Maksimalus momentinis vandens srautas reikalingas filtro regeneracijai (m³/h, dm³/min) 0,55
9,20
0,65
10,80
0,68
11,40
0,69
11,50
Orientacinis vandens kiekis reikalingas regeneracijai (dm³) 60-80 110-145 140-160 280-340
Apytikslė regeneracijos trukmė (val. min.) 1:00 2:00 2:00 2:30
Minimali ir maksimali vandens temperatūra (°C) 4 – 49 4 – 49 4 – 49 4 – 49
Elektros šaltinis (V/Hz) 24/50 24/50 24/50 24/50
Minimalus vandens slėgis filtro darbo metu (bar) 1,4 1,4 1,4 1,4
Maksimalus vandens slėgis filtro darbo metu (bar) 8,0 8,0 8,0 8,0
Filtro dydis (cm) 65x30x48 106x30x48 123x47x47 163x79x46